I en globaliserad ekonomi uppstår utmaningar för såväl stater som multilaterala organisationer att styra och forma marknaden i den riktning man önskar. Andra aktörer än stater har kommit att bli viktiga i regleringen av marknader och nya ”mjuka” styrformer prövas för att motivera företag att reglera sig själva.

World Economic Forum är en viktig organisation för dessa ”mjuka” regleringsaktiveter. Med utgångspunkt i mottot ”Committed to improving the state of the world” organiserar forumet aktiviteter för sina medlemmar (transnationella företag) i syfte att öka marknadens dynamik och att utveckla former för socialt ansvarstagande.

Genom ett stort antal aktiviteter, året runt och på många platser i världen, söker forumet finna lösningar på globala problem, i syfte att skapa ekonomisk och social utveckling. Organisationen driver frågor om frihandel, avreglering/omreglering av marknader och marknadslösningar som grundläggande svar på de många problem man är intresserade av, men är i grunden religiöst och politiskt obunden.

I projektet studeras forumet som en aktör som, genom att skapa auktoritet för sina egna aktiviteter, försöker påverka utformningen av globala marknader. Projektets syfte är att öka förståelsen av den typ av verksamheter som forumets driver. Hur organiserar de auktoritet för sina verksamheter? Hur skapar de inflytande åt sig själva som politiska aktörer? Vilken betydelse kan en sådan här typ av organisation ha för hur marknader på global nivå tar sig form?

World Economic Forum är på intet sätt unikt i världen i sitt intresse av att på informella vägar påverka utformningen av global politik, men det är en organisation med unikt stor genomslagskraft. Genom projektet vill vi bidra till kunskap om dels vad en sådan här typ av organisation spelar för roll i formerandet av marknader, dels vilken betydelse de kan ha i den globala politiken i stort.

Projektet leds av Christina Garsten i samarbete med Adrienne Sörbom (Score). Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och är förlagt vid Score.