Att skapa pengar och en bättre värld. En studie av aktörerna kring etiska fonder Score rapport 2009-12
Anette Nyqvist, fil.dr. i socialantropologi

Hushållstjänster - en studie av reformen och marknaden för skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige Score rapport 2009-4
Ida Seing, doktorand och Malin Wreder, fil.dr. i sociologi

Jeans, blå byxor och drömmar i denim. En studie av aktörer på jeansmarknaden och skapandet av symbolvärden Score rapport 2009-8
Anna Tyllström, doktorand och Malin Wreder, fil.dr. i sociologi

Sinande resurs och politisk handelsvara. En studie av aktörerna kring torsk Score rapport 2009-11
Anette Nyqvist, fil.dr. i socialantropologi

Den svenska kondommarknaden - organiseringen kring en värdeladdad vara Score rapport 2009-10
Anna Tyllström, doktorand och Ilinca Benson, ek.dr.

Marknad och moral
Anette Nyqvist, fil.dr. i socialantropologi och Malin Wreder, fil.dr. i sociologi

Projektets syfte var att sammanställa och analysera det empiriska materialet från fem ovanstående varu-studier. Studien fokuserar på förekomsten av värdekonflikter i de fem delstudierna. Projektet undersöker vilken roll moral och värderingar kan spela i organiseringen av marknader.
Projektet varade i tre månader.