Under de senaste åren har antalet nya medier fullkomligt exploderat. Bloggar, mikrobloggar, sociala nätverk, wikis, sökmotorer och forum används av journalister liksom andra aktörer för att söka och sprida information. Traditionella medier konkurrerar i dag med digitala mediekanaler – som har ett betydligt högre tempo i nyhetsflödet. Den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar för medieföretag och journalister att producera och distribuera nyheter, och i dag kan de både hitta intressant nyhetsstoff och publicera nyhetsartiklar på webben. Den nya tekniken sägs ha revolutionerat medielandskapet (Hivitfelt och Nygren 2008).

Den mediala revolutionen diskuteras inte minst av medieforskare som ofta beskriver den som ett hot mot etablerade mediekanaler som framtvingar ett förändrat affärsbeteende för att säkra överlevnad (jmf Hvitfelt och Nygren 2008). En marknad som ofta lyfts fram i det sammanhanget är tidningsmarknaden. Allt oftare hör vi att Sverige befinner sig i en tidningskris när papperstidningarna konkurrera med webbtidningarna i snabbhet och tillgänglighet. Konkurrensen på marknaden har hårdnat i takt med att utbudet av mediekanaler ökat. Och när fakta, information och nyheter idag finns att tillgå gratis på webben blir det allt svårare för tidningsföretagen att ta betalt för den tryckta tidningen.

I detta projekt undersöks tidningsmarknaden i Sverige till syfte att belysa hur en etablerad marknad kan komma att omorganiseras när den hotas och utmanas. Studien undersöker hur olika marknadsaktörer avbildar och utmålar dagens och framtidens tidningsmarknad. Projektet genomförs inom ramen för SCOREs marknadsprojekt.