Detta projekt tar sin avstamp i den finansiella krisen som slog hårt mot bland annat de baltiska länderna. Projektet studerar de svenska storbankerna roll i Baltikum på de finansiella marknaderna i Baltikum. Från att ha varit regionala hjältar och föregångare i integrationen mellan Norden och Baltikum målades bankerna snabbt ut som syndabockar i samband med den finansiella krisen som slog mycket hårt mot de baltiska länderna.

Men snarare än att se bankerna som enskilda rationella aktörer behandlas de här som en integrerad del av en organiserad marknad. Bankerna organiserar finansmarknaden men organiseras också av den. Finansmarknaden kan ses som bestående av mängd olika organisationer där granskning av varandra är en central aktivitet. Bankerna befinner sig mitt i olika granskningskedjor. Finanskrisen öppnade upp för granskning av de finansiella marknaderna.

Vad händer när granskare börjar granskas? Leder granskningen till nya praktiker och omorganiseringar? Eller förblir saker som de varit? Hur ser svenska banker på sin roll som granskare i Baltikum och på de baltiska finansmarknaderna? Hur organiserar banker sin granskning av de baltiska länderna? Vad för typ av granskningsförfaranden använder sig banker av och vad blir de utsatta för? Är granskningskedjor och i ansvarsutkrävande en viktig del av finanskrisen i Baltikum?

Det empiriska materialet utgörs av intervjuer, mediarapportering samt deltagande på konferenser och organisering av temaworkshops.

Projektet är tänkt att resultera i en vetenskaplig artikel och ett eller två bokkapitel.