Min forskning kretsar kring ekonomin, som är den arena jag har valt för mina empiriska studier. Jag är särskilt intresserad av marknader där ekonomi möter estetik. På detta område har jag studerat betydelsen av mode. Det övergripande syftet med min forskning är teoriutveckling, och tanken är att analysera marknader som social formation som är partiella ordningar inom den ekonomiska sfären. Det är mitt antagande att teoriutveckling sker genom empirisk forskning.

Tillvägagångssättet för min forskning är fenomenologiska, och en konsekvens är att jag ofta använder etnografiska metoder. En annan konsekvens är att jag tycker det är viktigt att grundlägga sociologisk forskning i filosofiskt tänkande. Jag har tidigare skrivit om filosofiska aspekter av teoribildning, klassisk samhällsvetare, som Friedrich Nietzsche, Alfred Marshall och Vilfredo Pareto, liksom på dygder. En större studie, på marknaderna för mode fotografier, presenterades i en bok, Markets in Fashion ([2001] 2005).

Jag har avslutat ett större projekt om den globala klädindustrin (se min bok Orderly Fashion, The Sociology of Markets (Princeton: Princeton University Press, 2010). Projektet rör uppförande och ordning i konsumentmarknaden samt i producent marknader. Den globala dimensionen och inköpsmönstren är viktiga frågor i detta projekt, men även etisk konsumtion av kläder studeras.