Forskningsprojektets utförs i två nära sammankopplade delstudier. Det första delprojektet som är delvis finansierat av Magnus Boströms Formas projekt The Missing Pillar Incorporating the social dimension in transnational sustainability projects, undersöker idén om rättvisa och hållbara marknader i relation till metaorganisationen Fairtrade labelling organisation international (FLO). Rättvis handel rörelsen har varit aktiv sedan 1940-talet, men det var inte förrän 1988 som det första rättvisemärket introducerades, Mas Havelaar märket, i Nederländerna. Sedan dess har en mängd rättvisemärken tillkommit bland annat ”rättvisemärkt” i Sverige. Flera av dessa olika rättvisemärkt organisationer började snart samarbeta och 1997 formaliserades samarbetet i metaorganisationen Fairtrade Labelling Organisation International (FLO) (Renard 2003). FLO har sedan dess arbetat för att förändra spelreglerna på den globala marknaden genom att utöka mängden av rättvisemärkta produkter. I den här processen tar FLO en aktiv del i att ge idén om rättvisa produkter mening.

Jag visar hur detta görs genom en byråkratiseringsprocess av FLO:s rättvis handel standarder med vilken rättvisa blir precist definierat, formaliserat och synliggjort. Det andra delprojektet, som växt fram ur det första, fokuserar på företag i Sverige som producerar och säljer rättvisa produkter. På vilket sätt är de del av att skapa och forma rättvisa marknader? Vilka processer sätts ingång vid skapande och formandet av rättvis handel varor samt rättvisemärkta produkter? Vilka möjligheter och svårigheter uppstår när man handlar med rättvisa produkter?