Projektet handlar om staten som aktör på finansmarknaden. Genom att empiriskt och med etnografiska metoder studera värdekonflikter och maktrelationer inom två av de svenska AP-fonderna ska studien undersöka vilken roll statliga pensionsfonder har i organiseringen av finansmarknaden. Studien är formulerad som ett post doc-projekt på ett plus ett år, och påbörjades i mitten av oktober 2009.

Publikationer: projektet ska resultera i en Score rapport, minst en vetenskaplig artikel och minst ett konferenspapper.

Presentationer: aktivt deltagande och presentation av projektet är planerat till EASA 2010 och AAA 2010.