Avslutat projekt

Forskningsprojektet fokuserar på det framväxande perspektivet integrerad vetenskap som en metod för hur samhällets olika aktörer kan bidra till integrerad kunskapsutveckling; ett perspektiv som efterfrågas både inom forskningen och i den offentliga debatten när det gäller vetenskapens roll i samhället. Medan samverkan mellan akademi och andra samhällssektorer ofta framhålls som viktigt kännetecknas också relationen som fylld med motstridiga, och ibland naiva, åsikter och förväntningar. Projektets syfte är att utveckla en förståelse för förutsättningar för integrerade processer för kunskapsproduktion, att hantera sina många utmaningar, och för att nå de olika förhoppningar som man inom de olika samhällssektorerna hyser till sådana samarbeten.

Genom att undersöka de dynamiska lärprocesserna av tre svenska samarbetsplattformar, ämnade för att hantera utmaningar med miljö, hälsa och socialt välbefinnande, och genom att jämföra deras initiativ med internationella erfarenheter av integrerade vetenskap, kommer vi att bidra med empiriska och teoretiska insikter om integrerad kunskapsutveckling för att säkerställa samhällets långsiktiga och hållbara kunskapsförsörjning.

Forskningsprojektet ingår som ett av åtta projekt i forskningsprogrammet ”Samhällets kunskapsförsörjning”, och som är finansierat av  Riksbankens Jubileumsfond, Formas, Forte och Vetenskapsrådet.

Projektledare är docent Anna Jonsson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet samt Score. Övriga projektdeltagare: Docent Maria Grafström, Score samt Professor Mikael Klintman, Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Projektet avslutas 2019-12-31.

Onsdagen 13 oktober 2021 hölls ett avslutande seminarium "Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Om förutsättningar för forskning, innovation och kunskapsbaserat beslutsfattande": https://www.youtube.com/watch?v=fKrBLJ_bT74

Läs mer om det relaterade projektet "Kunskapsserien: Om konsten att kommunicera och samverka bortom elfenbenstorn och marknadstorg genom serieteckningar": https://rj.se/anslag/2018/kunskapsserien-om-konsten-att-kommunicera-och-samverka-bortom-elfenbenstorn-och-marknadstorg-genom-serieteckningar/