Pensionsfonder har de senaste decennierna blivit allt fler och större världen över. Pensions fonder, och andra så kallade institutionella ägare, är en ny sorts finansmarknadsaktörer eftersom de har i uppdrag att förvalta en stor mängd andra människors pengar. Pensionsfonders påverkansförsök gentemot enskilda bolag och hela branscher kan ses som politiska projekt med uttalade syften att ”göra skillnad” och ”göra gott” och detta utan att göra avkall på den finansiella avkastningen.

Pensionsfonder presenterar och positionerar sig all oftare som välgörande, ansvarsfulla och etiska finansiella aktörer; som alternativ till så kallade traditionella, underförstått oetiska, investerare. Tidigare forskning har visat att pensionsfonder är frontlöpare för RI, responsible investing. Forskningen fokuserar på hur några av världens allra största institutionella ägare aktivt försöker förändra och förbättra gruvindustrin.

Med beviljade medel från Vetenskapsrådet för tre års forskning påbörjas detta projekt under 2014.

Läs mer om Anette Nyqvists forskning