Projektet Fossilfri framtid: Divestering i de nordiska länderna fokuserar initiativ att välja bort investeringar i fossila bränslen i pensionsfonderna. Syftet med projektet är att bättre förstå aktörer som driver på förändring, hur de värderar investeringar och vilka verktyg de använder. Projektledare är Linda Soneryd, professor i sociologi, och de övriga deltagarna i projektet är forskare inom sociologi, teknik- och vetenskapsstudier, ekonomisk sociologi och klimatforskning från Sverige, Norge och Danmark. Medverkar i projektet gör Göran Sundqvist och Elena Bogdanova, Göteborgs universitet, Erlend A.T. Hermanssen, Bård Lahn och Gunnell E. Sandanger, CICERO, Center for International Climate Research, Oslo samt Maja Horst och Clare Shelley-Egan, Technological University of Denmark. Referensgruppen till projektet består av Kristin Asdal, Teknologi, Innovation och Kultur, TIK, Yuval Millo, Warwick Business School, Catharina Lehto, Pinktech, Kristin Halvorsen, CICERO, och Christa Clapp, CICERO Shades of Green. 

Projektet är förlagt till Score, Stockholm Centre for Organizational Research, Stockholms universitet och beviljades 870 000 euro och pågår mellan 2022-2026. Projektet finansieras av forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. https://futurenordics.org/

Seminarieserien "The good economy: tools and practices for climate transitions and sustainable economies" organiseras inom ramen för projektet i samarbete med andra forskare/forskningsprojekt på samma tematik.