Projektet undersöker vilken roll globala tankesmedjor spelar i utformningen av politiska agendor. Vår utgångspunkt är att dessa tankesmedjor ska ses som globala politiska mäklare, som översätter idéer mellan olika aktörer i det globala politiska landskapet.

Studien är inriktad på två tankesmedjor – RAND Corporation och Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) – och deras försök att påverka i frågorna handelspolitik och klimatförändringar. Bägge dessa tankesmedjor har startat som nationellt förankrade policyorganisationer i USA, men har idag kontor på ett flertal platser i världen. De aspirerar båda på att vara just ”globala tankesmedjor”.

Vårt mål är att erbjuda en flerdimensionell redogörelse av den position som tankesmedjornas experter och organisationer skapar åt sig själva. Hur arbetar transnationellt verksamma tankesmedjor för att få inflytande, auktoritet och legitimitet? Vilken typ av resurser använder de sig av, i vilka situationer, med vilka konsekvenser? Huvudsakliga metoder är fältarbete, intervjuer med anställda och deltagare i arbetsgrupper samt dokumentanalys.