Detta forskningsprojekt handlar om institutionella ägares roll som politiska aktörer på finansmarknaderna. I ett postdoc-projekt inom ramen för Scores forskningsprogram Att organisera marknader (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond) undersöks här hur svenska institutionella ägare, som pensionsfonder och försäkringsbolag, positionerar sig som finansmarknadernas välgörare.

Bakgrunden till studien är att det för bara några decennier sedan var det individer som stod för ägarskap, kontroll och makt på aktiemarknaden. Beslut om att köpa och sälja aktier, om vilka företag som är värda att investera i, varför och hur länge fattades av personer ”av kött och blod”. Nu är det institutioner, så som fondbolag, försäkringsbolag och pensionsbolag, som är de stora ägarna och därmed makthavarna på den globala finansmarknaden. Studien belyser vilken typ av marknadsaktörer institutionella ägare är - och kan vara.

Projektet avslutas under 2014 och forskningen publiceras i två vetenskapliga artiklar på engelska samt i en monografi på svenska.

Läs mer om Anette Nyqvists forskning