Transparens, mätbarhet och ansvarstagande är ledord för organisationer. De ska bidra till intern granskning för att effektivisera och förbättra dem, och extern dito för dess påverkan på sin omgivning. Den pågående CSR-trenden och alla managementstandarder för 'stakeholder engagement' är uttryck för detta där miljö- och människorättsorganisationers perspektiv inkluderas i styrningen. För detta skapas mer formell organisation: nya kategorier för intressenter i och utanför organisationer. Denna merorganisering beskrivs ofta som en win-win lösning för alla (ledning, anställda, kunder, samhälle i stort).

I projektet ställer vi oss kritiska till denna förenklade bild och ställer 2 frågor om merorganiseringens konsekvenser: 1) Hur skapar organisationer kategorier för sina 'relevanta intressenter' när de inför managementstandarder med ett intressentperspektiv? 2) Vilka (dolda) konsekvenser följer av att intressenter kategoriseras som de gör? Projektet löper under 3 år (start 2012) för 3 forskare och omfattar 9 kvalitativa studier av verksamheter i olika branscher där vi undersöker hur organisationer arbetar praktiskt med att kategorisera intressenter enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 respektive GRI:s hållbarhetsstandard, för att generera kunskap om kategoriers innebörd och konsekvenser. Teoretiskt kombineras institutionell organisations- och standardiseringsteori, kritisk redovisnings/verksamhetsstyrningsteori och konstruktivistisk kategoriseringsteori.

Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Projektmedlemmar: Kristina Tamm Hallström (projektledare), Maria Mårtensson (Stockholms Universitet) och Mikael Holmgren (Stockholms Universitet).