Projektet ”Kan vi lita på certifiering?” finansieras av Handelns Utvecklingsråd och leds av docent Kristina Tamm Hallström på Score under perioden 2012-09-01–2014-08-31 (projektmedlen förvaltas av SIR). Projektet tar sin utgångspunkt i produktmärkningar som KRAV, FSC, Fairtrade, och Bra Miljöval, vilka på senare år fått stor genomslagskraft som förtroendeverktyg i marknadsutbyten globalt. Projektet ställer frågan hur förtroende för dessa märkningar skapas.

Forskningen fokuserar särskilt den kontrollorganisering som dessa märkningar bygger på, där de kontrolltjänster som certifieringsbolag säljer till producenter som önskar bli certifierade för sin produktion av varor och tjänster, kompletteras och stärks genom kontroller av certifieringsbolagen (ackreditering) liksom kontroller av de som kontrollerar certifierarna (meta-ackreditering), vilket projektet avser kartlägga och analysera. Teoretiskt bidrar projektet till aktuell organisationsforskning om transnationell reglering och standardisering men anknyter också till kritisk redovisningsforskning om revision och varumärkesforskning om hur förtroende för symboler skapas genom andra mekanismer än interpersonellt förtroende.

Förutom medverkan av projektledare Tamm Hallström deltar forskarna Charlotta Bay (Uppsala Universitet) och Lovisa Näslund (Handelshögskolan) liksom periodvis forskarassistenter.