Om konsten att kommunicera och samverka bortom elfenbenstorn och marknadstorg genom serieteckningar

Det här kommunikationsprojektet syftar till att förmedla och skapa engagemang för forskningsresultat genom serieteckningar. Vi tar utgångspunkt i ett pågående forskningsprojekt som handlar om kunskapsproduktion i samverkan mellan olika sektorer och aktörer. Eftersom det projektet nu går in i en slutfas är det viktigt att inte bara kommunicera projektets resultat utan också skapa en större förståelse för samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Att låta vetenskapen möta en konstgenre, och spegla resultaten med en ”annan blick”, erbjuder möjligheter att dels nå nya insikter, dels skapa intresse för den breda allmänheten i syfte att nå större förankring i samhället. Genom text och seriebilder kommer vi att undersöka utmaningar och vetenskapligt grundade strategier i syfte att stärka kunskapsproduktion i samverkan.

Projektet grundar sig i insikten om att vi behöver hitta nya sätt att kommunicera forskning, utan att för den skull förminska forskningens betydelse och resultat. Vårt antagande är att serieformatet bjuder in en bredare målgrupp och väcker nyfikenhet. Detta torde skapa goda förutsättningar för att forskningen kan nyttiggöras av så många som möjligt, vilket ytterst är en demokratifråga. Genom att samarbeta med en serietecknare, med förhoppning att nå bortom de vetenskapliga rummen, avser vi kombinera text och seriebilder med målet om att förbättra förutsättningar för forskningskommunikation.