En av handelsforskare sällan uppmärksammad butikskategori i dagens moderna handelslandskap är små, fristående innerstadsbutiker som existerat sen tidigt 1900-tal. Hur kan det förklaras att de alls finns kvar?

Med ett micro-sociologiskt perspektiv med fokus på värdeskapande, studeras ett 10-tal butiker i svenska storstäder. Ekonomiska förklaringar kompletteras med en mer värde-inklusiv ansats som undersöker hur olika aktörer – såsom butiksägare själva, personal, kunder, hyresvärdar, grossister, myndigheter, branschföreningar, politiker – i tid och rum ser och har sett på de här butikernas existens.

Projektet genomförs under två år av två företagsekonomer från Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Centre for Organizational Research (Score) och en socialantropolog med inriktning på urbana studier vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Syftet är att bidra med efterfrågad kunskap om små butikers villkor att överleva i stadskärnor, och att bredda synen på detaljhandelns roll i samhällsutvecklingen av attraktiva städer. Empiriskt genomförs tre delprojekt: en policystudie 1900–2020 om offentliga organisationers syn på detaljhandelns roll i stadsutveckling; en etnografisk studie av 3 butiker inom Livsmedel, Konfektion och Hobby; samt en historiskt inriktad studie av värden, värdeskapande och överlevnadsstrategier kring 10 butiker från de valda butikskategorierna. Förutom en vetenskaplig artikel kommer projektet att generera en bok på svenska där de studerade butikerna illustreras i både ord och bild liksom presentationer av forskningsresultaten för intresserade praktiker.

Projektledare: Kristina Tamm Hallström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm samt forskningsledare vid Score.

Övriga projektdeltagare: Jenny Lindberg, Ph D Urban Studies, Kungliga Tekniska Högskolan samt Karin Fernler, Ph D vid Handelshögskolan i Stockholm.

Löptid: 1 januari 2022 - 30 juni 2024

Projektet löper parallellt med ett ”systerprojekt” finansierat av Handelsrådet (1.226.500 kr med Kristina Tamm-Hallström, Ingrid Gustafsson Nordin och Sofia Wiberg/KTH).