Projektet löper under 2022 och 2023 och medverkar gör även Ingrid Gustafsson (Score) and Sofia Wiberg (Urban and Regional Studies, KTH). Projektet löper parallellt med ett ”systerprojekt” finansierat av Hakon Swenson Stiftelsen där Jenny Lindberg (Urban Studies, KTH) samt Karin Fernler (Handelshögskolan i Stockholm) medverkar.

Projektgrupperna ska, med fokus på värdeskapande, studera ett 10-tal små butiker i svenska storstäder. Butikerna grundades för 100 år sedan och är fortfarande verksamma. Ekonomiska förklaringar kompletteras med en mer värde-inklusiv ansats som undersöker hur olika aktörer – såsom butiksägare själva, personal, kunder, hyresvärdar, grossister, myndigheter, branschföreningar, politiker – i tid och rum ser och har sett på de här butikernas existens.

Syftet är att bidra med efterfrågad kunskap om små butikers villkor att överleva i stadskärnor, och att bredda synen på detaljhandelns roll i samhällsutvecklingen av attraktiva städer.