Möte
Möte

Nätverket "Meeting Etnography Network" bjuder in forskare att dela med sig av sitt arbete kring möten och mötesetnografi.

Nätverket växte fram ur tre workshops som Jen Sandler och Renita Thedvall (Score) arrangerade 2013-2015.

På nätverkets hemsida finns bland annat en bibliografi med böcker som behandlar ämnet.

Läs mer om "Meeting Etnography Network" på nätverkets hemsida.