Nätverk

Möte

Nytt nätverk för forskning om möten

De flesta av oss spenderar mycket av vår arbetstid i möten. Trots att det utgör en så stor del av våra liv är möten ett underutforskat område.

Govemark – the Governance of Markets

Govemark är ett nätverksprojekt med syfte att stimulera till forskning kring marknadsbaserade aktörer (som t ex transnationella företag och till dem anknutna forskningsinstitutet och tankesmedjor) och deras aktiviteter inom en global politisk domän.