Scores Jubileumsseminarier 2022:

10 mars
Göran Ahrne

7 april
Ingrid Gustafsson

28 april
Nils Brunsson och Stefan Arora-Jonsson

12 maj
Susanna Alexius

Mer information och inbjudan kommer inom kort!

 

Läs mer om konferensen Organizing the World 2.0 som äger rum i Stockholm 6-7 oktober 2022.