Det är många som försöker organisera marknader: stater, företag, internationella organisationer, standardiseringsorganisationer, lobbyorganisationer, frivilliga organisationer, branschorganisationer. Vi undersöker hur dessa organisationer på olika sätt försöker ordna marknaders organisation och sätt att fungera.

Vi ställer frågor som: Hur och av vem skapas och formas köpare och säljare? Hur och av vem formas och kvalificeras varor till att förstås som miljövänliga och socialt rättvisa? Hur och av vem övervakas marknader? Hur representeras marknader i narrativ, statistik, tabeller? Hur förutspås marknader genom olika typer av representationer och verktyg? Hur påverkar denna typ av representationer policybeslut och annat beslutsfattande om marknaders styrning?

I detta tema utvecklar vi teorier som kan förklara på vilket sätt marknader organiseras, hur de interagerar med och påverkar varandra, vilka strategier de använder och vilka resultaten blir av marknaders organisering.

Temat startade 2005.

Scores kitschhylla Foto: Juliana Wiklund