Särskild uppmärksamhet ägnas nya och alternativa former av regelsättande och deras relation till den offentliga sektorns omvandling. Mellan åren 2000 och 2006 erhöll Score finansiering från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för forskning om regelskapande och regelföljande. Efter att programmet avslutats har frågorna vi ställt i detta tema i hög grad uppgått i två av våra andra teman: Demokrati och organisation samt Att organisera marknader.