Erica Falkenström
Erica Falkenström
 
I pågående projekt på Score studerar hon särskilt hur handlingsförutsättningar för etiskt ansvarstagande i organisationen skapas på de politiska och administrativa nivåerna i hälso- och sjukvården. Medarbetare i detta projekt är docent Anna T. Höglund, Centrum för forsknings- och bioetik (CRB), Uppsala universitet.

Läs mer om Erica Falkenström och hennes forskning