Klara Tomson
Klara Tomson

Klara Tomson disputerade 2008 på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet med en avhandling om hur den svenska sektionen av Amnesty International har förändrats över tid. I denna studie intresserade hon sig för organisationsförändring och institutionell förändring.

Klara har sedan arbetet med avhandlingen fortsatt att intressera sig för frågor om hur organisationer och institutioner förändras, men nu med fokus på sådana processer inom offentlig sektor. Idag studerar hon – i två projekt finansierade av Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen – hur de kulturpolitiska fälten i Sverige och Litauen har utmanats av idén om kultur som ett instrument för ekonomisk tillväxt. Därutöver studerar hon, i ett projekt finansierat av Skolverket, hur skolan förändras med fokus på rektors roll i förändringsprocesser. Här intresserar hon sig bland annat för hur rektor hanterar motstridiga krav/ institutionell komplexitet.

Läs mer om Klara Tomsons forskning (extern länk till Södertörns högskola)