Ola Segnestam Larsson
Ola Segnestam Larsson
 
Ola är framförallt verksam vid Score inom ramen för temat "Kunskapens organisering" med projektet "Nykterhetsrörelsens roll i organiseringen, produktionen och spridningen av kunskap om nykterhet, alkohol och droger."

Projektet sker i samarbete mellan Score, Ersta Sköndal högskola och Sällskapet för nykterhet och folkuppfostran. Ola är även verksam vid Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal högskola, där han bland annat är ansvarig för masterprogrammet Civilsamhället och välfärdens organisering.

Här finns mer information om Ola, annan aktuell forskning och ett urval av publikationer.