Tiziana Sardiello
Tiziana Sardiello

E-post: tiziana.sardiello@score.su.se

Tiziana Sardiello disputerade 2011 på Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Avhandlingen handlar om hur styrelser i nystartade mjukvaruföretag, i Silicon Valley och Stockholm, rekryterar sina top-chefer samt hur deras praktiker påverkas av den nationella institutionella miljön de befinner sig i.

Tizianas intresseområde ligger främst i innovation och förändring både när det gäller organisationspraktiker och institutionella dynamiker. Hennes nuvarande forskning analyserar hur professionella och icke professionella investerare i Sverige evaluerar nya affärsidéer samt bedömer deras innovativa förmåga och potential för framgång. Särskilt fokus ligger på crowdfunding - som ny finansieringsmetod huvudsakligen utförd av icke professionella aktörer genom webben - på dess endogena utvecklingsmöjligheter samt nuvarande institutionella hinder. 

Tiziana undervisar ekonomisk- och organisationssociologi samt kvalitativa metoder på Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet.