Nya medarbetare arkiv

Tiziana Sardiello

Tiziana Sardiello gästforskare vid Score

Tiziana Sardiellos intresseområde ligger främst i innovation och förändring både när det gäller organisationspraktiker och institutionella dynamiker. Hennes nuvarande forskning analyserar hur professionella och icke professionella investerare i Sverige evaluerar nya affärsidéer samt hur de bedömer innovativ förmåga och potential för framgång. Särskilt fokus ligger på crowdfunding. Vi hälsar Tiziana varmt välkommen till Score!

Carl Yngfalk gästforskare vid Score

Carl Yngfalk bedriver kritisk marknadsförings- och konsumentkulturforskning, med ett intresse för marknadsföringens organiserande roll i dagens samhälle. Ett särskilt fokus är frågor kring hur makt och motstånd, identitet och kroppslighet kommer till uttryck i och kring marknader och i relationen mellan staten, kommersiella aktörer och konsumenter. På Score kommer Carl att bedriva forskning som gästforskare och postdoktor med finansiering av Handelns Utvecklingsråd och Wallanderstipendium från Handelsbanken.

Klara Tomson gästforskare vid Score

Klara Tomson intresserar sig för frågor om hur organisationer och institutioner förändras, med fokus på sådana processer inom offentlig sektor.

Karolina Windell

Karolina Windell

Karolina Windells huvudsakliga forskningsområde är Corporate Social Responsibility (CSR), moralisering, medialisering, och institutionell förändring inom organisatoriska fält.

Erica Falkenström

Erica Falkenströms forskning handlar om etiskt ansvarstagande bland såväl verksamhetschefer som i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation.

Ola Segnestam Larsson

Ola Segnestam Larsson

Ola Segnestam Larsson, ek dr i organisation och ledning från Åbo Akademi, är ny medarbetare vid Score sedan januari 2013.

Maria Grafström

Maria Grafström

Maria Grafström (docent, företagsekonomi) är verksam forskare vid Score som Browahldstipendiat.

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se