Giuseppe Grossi, professor i företagsekonomi inriktning offentlig styrning, Högskolan i Kristianstad.
Fredrik Svärdsten, Stockholm Business School, Stockholms universitet.
Jenny Cisneros Örnberg, fil.dr. i statsvetenskap, föreståndare för SoRAD, Stockholms universitet.