Tim Bartley, professor, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
Ola Segnestam Larsson, docent i företagsekonomi, Marie Cederschiöld högskola.
Fredrik Svärdsten, Stockholm Business School, Stockholms universitet.
Jenny Cisneros Örnberg, fil.dr. i statsvetenskap, föreståndare för SoRAD, Stockholms universitet.