Magnus Boström, professor, sociologi, Örebro universitet
Karin Brunsson, docent, företagsekonomi, Uppsala universitet
Bengt Jacobsson, professor, företagsekonomi, Södertörns högskola
Kerstin Jacobsson, professor, sociologi, Göteborgs universitet
Ulf Jonsson, professor, ekonomisk historia, Stockholms universitet
Arne Kaijser, professor, teknikhistoria, Kungl. Tekniska högskolan (KTH)
Hans Kjellberg, professor, företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Ulrika Mörth, professor, statsvetenskap, Stockholms universitet
Torbjörn Nilsson, professor, historia, Södertörns högskola
Apostolis Papakostas, professor, sociologi, Södertörns högskola
Kerstin Sahlin, professor, företagsekonomi, Uppsala universitet