Doktorander

Doktorander vid Score

En doktorand kan ha sin arbetsplats vid Score men är alltid antagen till forskarutbildningen på en ämnesinstitution. Avhandlingsprojekt ska knyta an till den forskning som bedrivs vid Score och i regel är det en forskare vid Score som är handledare.

Adamsson, Emelie

Doktorand i företagsekonomi

Fredriksson, Cecilia

Doktorand i Företagande och ledning

Karlberg, Eva

Doktorand i Sociologi

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm