E-post: eva.karlberg@sh.se

Eva Karlberg är doktorand i Sociologi vid forskarskolan "Politics, Economy and the Organization of Society" (PESO) på Södertörns Högskola. Eva är intresserad av hur nationella sociala rörelser organiseras internationellt. I avhandlingsprojektet behandlas  kvinnorörelsen i Polen och Sverige i relation till EU och den europeiska kvinnoorganisationen European Women's Lobby. Vad händer när kvinnorörelsens organisationer på nationell nivå försöker anpassa sig till ett internationellt institutionellt tryck? Analysen utgår ifrån dels den specifika rörelsekontext organisationerna ingår i, dels utifrån organisatoriska aspekter och den interna dynamik som uppstår då flera organisationer ska samarbeta genom bildandet av en helt ny meta-organisation.