E-post: filip.wollter@score.su.se
 

Filip Wollter
Filip Wollter

Filip Wollter är intresserad av hur samhällets strukturer och institutioner påverkar den praktiska utformningen av socialt arbete. I avhandlingsprojektet undersöks hur institutionella, organisatoriska och individuella faktorer påverkar beslutsfattande inom socialt förändringsarbete. Studien innefattar empiriska undersökningar av olika tre olika beslutskulturer med fokus på institutionella logiker samt organisatorisk och individuell autonomin.