Gustav Agnesson

Jag är doktorand inom företagsekonomi med inrkitning organisationsteori på Stockholm Business School och Stockholm Centre for Organizational Research (Score). Min forskning berör organisationsteori med särskilt intresse för organisering mellan och bland organisationer. Jag startade mina doktorandstudier under hösten 2021 och i min avhandling studerar jag metaorganisationer.