Hannes Landén

E-post: hannes.landen@score.su.se

Hannes Landén är doktorand vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I sin avhandling undersöker Hannes den svenska apoteksbranschen med fokus på rekrytering och kompetensförsörjning, i syfte att förklara hur behov av arbetskraft uppstår och hur arbetsgivare går tillväga för att möta dessa behov. Forskningen bygger på marknads- och organisationssociologiska utgångspunkter och utforskar relationen mellan arbetsgivares agerande för att å ena sidan överleva ekonomiskt i konkurrensen med andra försäljare av apoteksvaror och å andra sidan för att konkurrera med andra apotekskedjor om att anställa arbetskraft.

I undersökningen beskrivs både hur arbetsgivare i denna dubbla konkurrenssituation konstruerar ”matchningar” mellan arbetstagare med arbeten, och hur de buffrar mellan de ibland motstridiga kraven som ställs av marknaden för apoteksvaror och arbetsmarknaden för farmaceuter.