Forskare

Forskare vid Score

I kategorin forskare ingår såväl doktorer som docenter och professorer. Forskare vid Score har sin doktorsexamen i företagsekonomi, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap eller annat angränsande samhällsvetenskapligt ämne.

Ahrne, Göran

Professor emeritus i sociologi

Alexius, Susanna

Docent i företagsekonomi

Andersson, Catrin

Fil. doktor i statsvetenskap

Aspers, Patrik

Professor i sociologi

Brunsson, Nils

Professor i företagsekonomi

Furusten, Staffan

Föreståndare och professor i företagsekonomi särskilt management, organisation och samhälle

Garsten, Christina

Professor i socialantropologi

Grafström, Maria

Docent i företagsekonomi

Gustafsson, Ingrid

Fil. dr. i offentlig förvaltning

Gustavsson, Martin

Docent i ekonomisk historia

Jerneck, Max

Dr i sociologi (Lunds universitet)

Johannesson, Livia

Doktor i statsvetenskap

Jonsson, Anna

Ek.dr. i företagsekonomi

Junker, Svenne

Ek. dr i företagsekonomi

Jutterström, Mats

Ek. dr i företagsekonomi

Melldahl, Andreas

FD i Utbildningssociologi (Uppsala universitet)

Murray, John

Research Fellow

Näslund, Lovisa

Ek. doktor i företagsekonomi

Rune Premfors

Professor Emeritus of Political Science

Segnestam Larsson, Ola

Fil. dr, organisation och ledning

Sundström, Göran

Professor i statsvetenskap

Sörbom, Adrienne

Docent i sociologi och forskningsledare

Vähämäki, Janet

Ek dr i Företagsekonomi

Thedvall, Renita

Docent i socialantropologi och bitr. föreståndare

Windell, Karolina

Docent i företagsekonomi

Yngfalk, Carl

Fil. dr företagsekonomi

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm