Anna Jonsson (Foto: Sebastian Borg)

Anna Jonsson (Foto: Sebastian Borg)

Anna Jonsson forskar om kunskap och lärande i organisationer och samhället. Hon har på senare tid intresserat sig för olika försök att kommunicera forskning i mötet mellan vetenskap och konst.

Anna ingår i redaktionsrådet och var mellan 2016 och 2020 redaktör för bokrecensioner i Organisation & Samhälle.

Anna har medverkat i och lett följande forskningsprojekt vid Score:

- Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning

- Kunskapsserien: Om konsten att kommunicera och samverka bortom elfenbenstorn och marknadstorg genom serieteckningar