Johan Lagerkvist Foto: Juliana Wiklund

E-post: johan.lagerkvist@score.su.se

Johan Lagerkvist bedriver forskning inom tre områden, samtliga med fokus på kinesisk politik, kultur och samhälle Det första behandlar den kinesiska inrikespolitiken, särskilt mediesystemet och sociopolitisk kontroll. Det andra området behandlar ideologi och politisk ekonomi under Xi Jinpings ledarskap. Det tredje området rör Kinas relationer med utvecklingsländer i Afrika.