Linda Soneryd

E-post: linda.soneryd@score.su.se
Mobil: 0705-791507

Linda Soneryd är professor i sociologi, verksam vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms Universitet och Örebro universitet. Hennes forskning handlar om styrning, medborgardeltagande och demokratifrågor på områden som berör miljö, vetenskap och teknik.

Soneryd disputerade 2002 vid Örebro universitet. Hon var därefter verksam på Score som forskare och forskningsledare, samt erhöll en docentur i sociologi vid Stockholms universitet. Mellan 2011-2022 var hon verksam vid Göteborgs universitet där hon också befordades till professor. Soneryd har undervisat vid sociologen på Bielefeld universitet, samt inom STS på Wiens universitet. Hon har varit gästforskare längre perioder vid Lancaster universitet, London School of Economics and Political Sciences, Humboldt universitet samt Tekniska universitetet i Berlin. Hon är för närvarande verksam som forskare i projektet What does science deliver, and what does policy want, som fokuserar på klimatfrågan och styrning efter Parisavtalet. Projektet finansieras av VR och leds av Göran Sundqvist, Göteborgs universitet. Soneryd är också projektledare för Fossil Free Futures. Divestment across the Nordics (2022-2026, finansierat av forskningsprogrammet Nordiska utmaningar). Projektet fokuserar på initiativ att avinvestera pensionsfonderna från fossila bränslen och inkluderar forskargrupper i Sverige, Norge och Danmark.

Soneryds publikationer: https://lindasoneryd.se/