Livia Johannesson Foto: Juliana Wiklund

E-post: livia.johannesson@score.su.se

Telefon: 08-674 75 67

Livia Johannesson studerar svensk offentlig förvaltning, ofta med hjälp av etnografiska metoder. Hennes forskning berör två huvudteman: sjukvårdens organisering och förvaltningsdomstolarnas roll i demokratin. Livia har även studerat asylpolitikens organisering samt hur asylrättsaktivismen har utvecklats i Sverige sedan början av 2000-talet.

Inom sjukvårdstemat har Livia studerat de politiska beslutsprocesser som ledde fram till bygget av det nya universitetssjukhuset i Stockholm, Nya Karolinska Solna (NKS). I ett nytt projekt jämför hon de olika förändringstrategier som sjukhusledningen använt inom NKS och Norrlands Universitetssjukhus (NUS) för att möta framtidens förändrade sjukvårdsbehov. Syftet med projektet är att förstå hur förändringar i den fysiska sjukhusmiljön påverkar de sjukvårdande professionernas dagliga praktiker.

Inom domstolstemat studerar Livia hur objektivitet och rättssäkerhet konstrueras genom praktiker, normer och regler i svenska förvaltningsdomstolar. I sin doktorsavhandling studerade hon vilka rättssäkerhetsideal som samtidigt skapades av och styrde migrationsdomstolarnas bedömningar av människors asylskäl. I ett nuvarande projekt undersöker Livia hur det viktiga demokratiska idealet om likhet inför lagen praktiseras i tvångsärenden (LVM, LVU och LPT) och i asylärenden i förvaltningsrätterna i Sverige. Livia Johannesson leder följande forskningsprojekt:

Se Livias publikationer i Diva