Professor
E-post:
maria.martensson.hansson@score.su.se
Telefon: 08-674 7416

I sin forskning intresserar sig Maria Mårtensson Hansson för verksamhetsstyrningsfrågor. Ett särskilt intresse handlar om att utveckla ny kunskap om, och fördjupad förståelse för, hur förändringar av styrning påverkar verksamheten och dess medarbetare.
 

För tillfället leder hon två större forskningsprojekt. Det ena, Att fånga en förnyelseresa – Arbetsförmedlingen 2021 är ett sexårigt forskningsprojekt där Arbetsförmedlingens nya strategiska inriktning beforskas och analyseras utifrån strategi-, styrnings- och ledarskapsperspektiv. Det andra forskningsprojektet Styrning i Stockholms läns landsting – en strategisk angelägenhet är ett treårigt forskningsprojekt där Stockholms läns landstings verksamhetsstyrning studeras utifrån frågor som rör såväl strategi som styrning.

Maria är även verksam som professor och forskningsledare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Växjö.

Hon har även en ledande roll i samverkansplattformen Akademin för ekonomistyrning i staten som finns vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.