E-post: simon.pierre.b.martel@score.su.se

Simon Pierre Boulanger Martel är postdoktor vid Score. Han har en doktorsexamen i statsvetenskap från Université de Montréal i Kanada med fokus på internationell politik och politiskt våld. Hans forskningsintressen inkluderar militariserade organisationers politiska sociologi, arvet från politiskt våld och näringslivets inflytande på Europeiska unionens (EU) politiska beslutsprocesser. Hans arbete publiceras i Journal of Peace Research, Third World Quarterly, Civil Wars och Revue québécoise de droit international.

Simon Pierre är för närvarande inskriven i REBALANCE-projektet (Rebalancing Disruptive Business of Multinational Corporations and Global Value Chains), finansierat av EU Horizon Europe-programmet, tillsammans med Tim Bartley (projektledare), Maria-Therese Gustafsson och John Murray. Han forskar om näringslivets inflytande på två EU-politiska initiativ som syftar till att reglera globala försörjningskedjor: EU-kommissionens Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) förordning och förslaget om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Innan han började på Score har Simon Pierres forskning fokuserat på den sociala dynamiken hos militariserade organisationer och arvet från politiskt våld. Han har undersökt USA:s utländska militära träningsuppdrag och den organisatoriska dynamiken och arvet från Movimiento 19 de abril (M-19) och Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) guerillor i Colombia.