Forskare

Forskare vid Score

I kategorin forskare ingår såväl doktorer som docenter och professorer. Forskare vid Score har sin doktorsexamen i företagsekonomi, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap eller annat angränsande samhällsvetenskapligt ämne.

Ahrne, Göran

Professor emeritus i sociologi

Alexius, Susanna

Docent i företagsekonomi och forskningsledare

Brunsson, Nils

Professor i företagsekonomi

Fredriksson, Cecilia

Ekon.dr. i företagsekonomi

Furusten, Staffan

Föreståndare och professor i företagsekonomi särskilt management, organisation och samhälle

Garsten, Christina

Professor i socialantropologi

Grafström, Maria

Docent i företagsekonomi

Gustafsson, Ingrid

Fil. dr i offentlig förvaltning, biträdande föreståndare

Gustavsson, Martin

Docent i ekonomisk historia

Johannesson, Livia

Doktor i statsvetenskap, forskare

Jonsson, Anna

Docent i företagsekonomi

Jutterström, Mats

Ek. dr i företagsekonomi

Melldahl, Andreas

FD i Utbildningssociologi (Uppsala universitet)

Murray, John

Research Fellow

Näslund, Lovisa

Ek. doktor i företagsekonomi

Soneryd, Linda

Professor i sociologi och forskningsledare

Sundberg, Mikaela

Professor i sociologi och föreståndare

Sundström, Göran

Professor i statsvetenskap

Swedberg, Richard

Professor emeritus i sociologi

Sörbom, Adrienne

Professor i sociologi och bitr. föreståndare

Vähämäki, Janet

Ek. dr i Företagsekonomi

Thedvall, Renita

Docent i socialantropologi och forskningsledare

Yngfalk, Carl

Fil. dr i företagsekonomi

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se