Forskningsassistenter

Forskningsassistenter vid Score

En forskningsassistent har högskoleexamen från någon av de discipliner som är representerade på Score och bistår i forskningsprojekt som drivs av forskare vid Score.

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se