Forskningsassistenter

Forskningsassistenter vid Score

En forskningsassistent har högskoleexamen från någon av de discipliner som är representerade på Score och bistår i forskningsprojekt som drivs av forskare vid Score.

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm