Celine Helgesson Hallström
Celine Helgesson Hallström

Celine Helgesson Hallström arbetar under hösten 2017 deltid som forskningsassistent på Score för projektet Nya Karolinska Solna (NKS). Uppdraget, som Celine gör parallellt med sina studier på KTH, omfattar en genomgång och kodning av NKS-projektets mediala exponering i olika kanaler under perioden 2002–2017 med målet att skapa en databas med översikt för hur NKS framställts i media. Delprojektet leds av Maria Grafström.