Judith Höglin Forsberg

E-post: judith.hoglin.forsberg@score.su.se

Judith Höglin Forsberg arbetar som forskningsassistent i projektet Förtroende till salu som undersöker Legitimeringsstrategier på den svenska certifieringsmarknaden mellan 1970 – 2020. Detta sker i nära samarbete med projektet Politics of Testing, där ligger fokus på statlig inblandning i testlaboratoriers verksamhet över tid.

Parallellt läser Judith Masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har sedan tidigare en kandidatexamen i statsvetenskap från Linneuniversitetet i Kalmar där hon läste programmet Internationella samhällstudier, inriktning politik och samhällsanalys.