Forskningsledare

Forskningsledare vid Score

Forskningsledarna har ett särskilt ansvar för att utveckla Scores forskning. Score utnämner dessa ledare för bestämda perioder bland sina seniora forskare. För närvarande är följande personer Forskningsledare vid Score:

Gustavsson, Martin

Docent i ekonomisk historia

Thedvall, Renita

Docent i socialantropologi och bitr. föreståndare

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm