Forskningsledare

Forskningsledare vid Score

Forskningsledarna har ett särskilt ansvar för att utveckla Scores forskning. Score utnämner dessa ledare för bestämda perioder bland sina seniora forskare. För närvarande är följande personer Forskningsledare vid Score:

Sundberg, Mikaela

Professor i sociologi

Thedvall, Renita

Docent i socialantropologi och bitr. föreståndare

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se