Forskningsledare

Forskningsledare vid Score

Forskningsledarna har ett särskilt ansvar för att utveckla Scores forskning. Score utnämner dessa ledare för bestämda perioder bland sina seniora forskare. För närvarande är följande personer Forskningsledare vid Score:

Alexius, Susanna

Docent i företagsekonomi och forskningsledare

Soneryd, Linda

Professor i sociologi och forskningsledare

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se