Alexander Besher är verksam vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och vid Score. Alexander forskar inom bolags- och föreningsrätt med inriktning mot försäkringsrörelserätt. Han föreläser och undervisar i civil- och förvaltningsrätt vid Stockholms universitet. Han föreläser och håller föredrag även för företag, myndigheter och branschorganisationer.

Alexander är även verksam vid advokatfirman Allians i Stockholm. Han har även varit ansvarig för kompletteringsutbildningen för utländska jurister vid Stockholms universitet. Alexander är medförfattare till artikeln VD:s roll i försäkringsföretag, JT Nr 2 2015/16, s. 273 och han har pågående skrivuppdrag som publiceras inom kort.