E-post: Alexander.Besher@juridicum.su.se

Alexander forskar vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet och sitter i rum C648 där.