Anette Nyqvist
Anette Nyqvist

Docent i socialantropologi
e-post:
anette.nyqvist@score.su.se

 

Anette Nyqvist är docent i socialantropologi, forskare vidScore (Stockholm center for organizational research) och vikarierande lektor vid Socialantroplogiska institutionen på Stockholm universitet. Generellt kan sägas att Nyqvists forskningsintresse, hitintills, är tematiskt fokuserat till skärningspunkten mellan statlig maktutövning och skapandet av marknader. Hennes bidrag inom organisationsantropologi och policyantropologi märks till exempel i böckerna Ombudskapitalisterna. Institutionella ägares röst och roll (Liber, 2015), Organisational Anthropology: Doing Ethnography in and Among Complex Organizations (med professor Christina Garsten för Pluto Press, 2013), samt i den kommande monografin Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension. Opening the Orange Envelope (Palgrave Macmillan, 2016), som är en omskriven och uppdaterad version av Nyqvists avhandling från 2008.

Nyqvists pågående forskning handlar om hur institutionella ägare, som pensionsfonder och försäkringsbolag, positionerar sig som finansmarknadernas välgörare. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöker hon nu hur några av världens allra största institutionella ägarorganisationer agerar inom området RI (responsible investing). Projektet Finansvärldens världsförbättrare. En etnografisk undersökning om vad pensionskapital gör – och inte gör intresserar sig för hur några av världens allra största pensionsfonder går till väga för att proaktivt förändra och förbättra gruvindustrin.

Som en länk tillbaks till Nyqvists tidigare verksamhet som journalist och författare har hon dessutom nyligen, ur ett antropologiskt perspektiv, börjat intressera sig för reselitteratur och denna genres roll som ”förmedlare av världen”.

Under läsåret 2015/2016 är Anette Nyqvist inbjuden gästforskare vid både The Institute for Public Knowledge (IPK) vid New York University och The Graduate Center vid CUNY, båda i New York. Hon är baserad i USA till och med juni 2016 för att göra fältarbete.

 

Utvalda publikationer

2016

Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System. Opening the Orange Envelope. New York, NY: Palgrave Macmillan Books.

Benefits and Challenges of the Second File, in The Anthropologist as Writer, ed. H. Wulff. New York: Berghahn Books.

2015

Ombudskapitalisterna. Institutionella ägares röst och roll. Stockholm: Liber.

Insecurity in an Orange Envelope. Implications of a Reformed National Pension System in Sweden. PoLAR, Journal of Political and Legal Anthropology, Vol. 38, No 2.

The Corporation Performed. Minutes from the Rituals of Annual General Meetings. Journal of Organizational Ethnography. Vol. 4, No. 3.

Den författande forskarens röst, in Skrivande om skrivande, eds. B. Borgström, J. Helin, M. Norbäck and E. Raviola. Lund: Studentlitteratur.